February 6, 2016

by raince

Isa akong malalim na balon

Mahirap tahakin at lusubin

Sapagkat maari kang mabaon

Nang nakalulunod na daloy ng

Mga salita na hindi pwedeng itapon

Advertisements